Minse Dykstra:    06-22394113
André Minkema: 06-22005759

Contact formulier
Route 4 Potmarge-Goutum Hempens
Lees meer

Route 4 Potmarge-Goutum-Hempens

Oorspronkelijk was de Potmarge een riviertje dat zorgde voor de afwatering van het veengebied ten zuidoosten van de stad Leeuwarden. Het riviertje liep naar de toenmalige Middelzee. De Potmarge vormde tevens de grens tussen de stad Leeuwarden en de toenmalige grietenij Leeuwarderadeel. In de naam Potmarge verwijst het eerste deel waarschijnlijk naar een veenput en het tweede deel naar zee en stilstaand water of moeras.

Het buiten de stadsmuren van Leeuwarden gelegen gebied langs de Potmarge vormde in de 17e en in de 18e eeuw een gebied waar de welgestelde inwoners van Leeuwarden tuinen lieten aanleggen en waar zij hun lusthoven bouwden. Zo kocht Maaike Meu, de vrouw van Johan Willem Friso, hier tuinen en een buitenverblijf, dat zij de naam Mariënburg gaf. De Potmarge fungeerde in die tijd als aan- en afvoerweg ten behoeve van deze buitenverblijven.

reserveer →