route 1kopie.jpg
Prinsentuinroute
Route 1

bla blakjbkjbkjbnkjkjnkjn kjbjnbkjnjknjknkjn kjnkjnkjnkjnknlkmlkmlkmlkmlkmk
DSC_8272.jpg
COVID - 19
Praamvaren in het nieuwe "NU".

In overleg zijn er groepen mogelijk van 6 tot 16 personen!

Route 1: Prinsentuin route


Prijs: €7,50 p.p. Duur: 1 uur

Start: Steiger Nieuwestad voor de C&A

  • Nieuwestad
  • Naauw
  • kelders
  • Voorstreek
  • Oosterstadsgracht (Ee buurt)
  • Noorderstadsgracht (prinsentuin
  • Westerstadsgracht
  • Schavernek
  • Nieuwestad