naturalcharms-fotografie-rouwfotografie-afscheidsfotografie-leeuwarden-jacob de vries-3337.jpg
Grutte Pier
Uitvaart met een praam

Bijzonder afscheid Joop Mulder (Omrop Fryslan)


Overleden oprichter Oerol Joop Mulder per praam naar crematorium in Marssum

 

Joop Mulder is per praam naar het crematorium in Marsum gebracht. De oprichter van het Oerol-festival op Terschelling overleed van 8 op 9 januari, waarschijnlijk aan een hartstilstand. Hij werd 67 jaar oud. 

De uitvaart vond plaats in besloten kring, wel konden belangstellenden een video bij zijn afscheid bekijken. Bij het crematorium verzamelden zich bovendien tientallen mensen langs de Ballensfeart om een erehaag te vormen. Terwijl de praam langsvoer werden er bloemen in het water geworpen. 

 

Mulder vestigde zich in de jaren zeventig op Terschelling, waar hij café De Stoep (in Midsland) overnam. In 1982 begon hij met het Oerol-festival, dat jarenlang vanuit zijn woonkamer, boven het café, werd georganiseerd en uitgroeide tot een landelijk festival. Enkele jaren geleden nam Mulder afscheid van Oerol, om zich te richten op het landschapsproject Sense of Place, dat zich richt op culturele landschapsprojecten langs de Waddenkust. Ook haalde hij in 2018 de Reuzen naar Leeuwarden. 

Mulder laat een vrouw en een dochter na.

 

 Bron: Leeuwarder Courant

Bijzondere uitvaart met een praam.


Uitvaart in Scene.

Vanwege het 25 jarige bestaan van uitvaartverzorging Jacob de Vries uit Britsum trok er 25 juli een bijzondere stoet door de binnenstad van Leeuwarden. Zo was een een rouwmotor, een rouwbakfiest, een rouwkoets en één van onze pramen waar een gospelkoor op aanwezig was.

Op deze wijze wilde Jacob de Vries demonsteren welke mogelijkheden er zijn voor een gepaste uitvaart.

Afscheidscentrum & Crematorium Andringastate


Andringastate is bereikbaar voor onze praam.

Vindt de uitvaart plaats in of omgeving Leeuwarden en er is een opstapplaats in de buurt dan is een uitvaart per praam mogelijk.

Route naar Andringastate Marsum