DSC_8272.jpg
Corona protocol

Alles op een rijtje.


Richtlijnen RIVM voor de Horeca

  • Een maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel) (In ons geval dus 14)
  • Bezoekers moeten reserveren
  • Iedereen houdt 1,5 meter afstand (uitzondering hierop vormen mensen die een gezamenlijke huishouding vormen en tweetallen. Vanaf drie personen wordt er gehandhaafd, daarom kunnen ook tweetallen die geen gezamenlijke huishouding vormen binnen 1,5 meter van elkaar zitten.)
  • In een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en gast wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert
  • Bij grotere groepen kunnen we meerdere pramen inzetten.

Bovenstaande informatie kunt lezen op www.khn.nl


Noodverordening 29 mei (in werking 1 juni 12:00u)

 

Per 1 juni 12:00 u vervalt het samenkomstverbod. Voor de publieke ruimte buiten inclusief voer- en vaartuigen geldt er geen maximumaantal personen meer dat mag samenkomen. Wel geldt dat te allen tijde 1.5m afstand moet worden gehouden tot anderen.

Uitzondering hierop zijn 12-minners en leden van een huishouding. Ook geldt het afstandscriterium niet voor mensen met een handicap en hun begeleiders.

 

De eigenaar/exploitant moet nagaan hoeveel mensen er redelijkerwijs op zijn schip kunnen met inachtneming van die 1.5m.; dat is maatwerk (denk ook aan op- en afstappen!) De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de exploitant en bij alle opvarenden. Er hoeft voor deze activiteit geen plan of protocol te worden ingediend. 

Video COVID 19